«این کتاب نباید باعث رنجش کسانی شود که بنا به آموخته‌های سنتی حافظ را صوفی و زاهد می‌دانند. متونی چون حافظ به قول رولان بارت متون نویسایی یا به قول امبرتو اکو متون باز هستند. در یک کلام چندمعنایی هستند نه یک معنایی و لذا تفاسیر مختلفی را برمی‌تابند.» از مقدمه کتاب.

شمیسا در این کتاب با دیدی تاریخی و سیاسی به سراغ حافظ رفته است و معتقد است با در نظر گرفتن ارتباط عمودی ابیات و انسجام کل غزل و با تطبیق مضمون اشعار با وقایع تاریخی عصر حافظ، می‌توان گفت بسیاری از اشعار او که از آنها برداشتی عرفانی شده‌است، در واقع مدحی یا سیاسی و انتقادی است. حافظ در محور افقی شاعری عارف به نظر می‌رسد اما در محور عمودی شاعری مداح و منتقد.


خرید کتاب یادداشت های حافظ
جستجوی کتاب یادداشت های حافظ در گودریدز

معرفی کتاب یادداشت های حافظ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یادداشت های حافظ


 کتاب مادر سالاری
 کتاب چرندیات پست مدرن
 کتاب تصاویر و نمادها
 کتاب تاریخ ادبیات معاصر ایران
 کتاب آشنایی با کیرکگور
 کتاب کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات