کتاب چه کسی از سوزان سانتاک می ترسد؟

اثر کورین روندو از انتشارات نشر نظر - مترجم: مریم چهرگان-تاریخی

آيا به راستي از سوزان سانتاگ جز آنچه به رشته تحرير در آورده است، چيز ديگري مي‌دانيم؟ سوزان سانتاگ (2004 - 1933) نويسنده‌اي عملگرا بود در آثار خويش همواره به مساله تاريخ، تصوير و جنگ مي‌‌پرداخت. او بزرگترين نيروي الهام‌بخش خود را در ادبيات يافت. وي كه شخصيتي ممتاز و عطش سيري ناپذيري به خواندن داشت با ادبيات توانست سرنوشت معاصر خود را رقم بزند. كورين روندو آثار وي را از زواياي متعدد و بي‌هيچ نوع اغماض بررسي كرده است و با كمك گرفتن از مضامين تكرار شونده در آثار وي كه به شخصيت او معنا بخشيده است، خط فكري وي را توصيف كرده است. اكنون بيش از سيزده سال پس از مرگ سانتاگ، اهداف و آرمان‌هاي وي همچنان منحصر به فرد و ارزشمند است.


خرید کتاب چه کسی از سوزان سانتاک می ترسد؟
جستجوی کتاب چه کسی از سوزان سانتاک می ترسد؟ در گودریدز

معرفی کتاب چه کسی از سوزان سانتاک می ترسد؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چه کسی از سوزان سانتاک می ترسد؟


 کتاب مردم در سیاست ایران
 کتاب لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی
 کتاب زنان و قدرت
 کتاب شور آزادی
 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
 کتاب دکترین شوک