کتاب پیدایش هند نوین

اثر جان ام.دان از انتشارات ققنوس - مترجم: مهدی حقیقت خواه-تاریخی

«مجموعه‌ی تاریخ جهان می‌کوشد چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه‌ی زمینه‌های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود می‌سازد. مجموعه تاریخ جهان اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی و فلسفی تاثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بین‌النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدن‌های جهانی تا روزگار ما پی می‌گیرد. این مجموعه نه‌تنها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه‌ساختن آن‌ها از این واقعیت است که زندگی‌شان بخشی ازسرگذشت کلی انسان‌هاست. هرجلد ازاین مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دوره‌ی مهم تاریخی را به خوانندگان ارائه می‌کند.»


خرید کتاب پیدایش هند نوین
جستجوی کتاب پیدایش هند نوین در گودریدز

معرفی کتاب پیدایش هند نوین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیدایش هند نوین


 کتاب چرا ملت ها شکست می خورند
 کتاب زنان سیبیلو و مردان بی ریش
 کتاب آشنایی با هاوکینگ
 کتاب راز سرمایه
 کتاب ۴۸ قانون قدرت
 کتاب درد