کتاب هوش مصنوعی

اثر هنری برایتون از انتشارات شیرازه - مترجم: ابراهیم اسکافی-تاریخی

Explains the advances made over the past half-century, from Alan Turnings influential groundwork to cutting-edge robotics and the New AI.


خرید کتاب هوش مصنوعی
جستجوی کتاب هوش مصنوعی در گودریدز

معرفی کتاب هوش مصنوعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هوش مصنوعی


 کتاب مهرهای ایران در دوزان تاریخی
 کتاب اسطوره ی سوفیا
 کتاب آیین یارسان در اساطیر اقوام کرد
 کتاب 365 پرسش و پاسخ علمی برای نوجوانان
 کتاب هوش مصنوعی
 کتاب برآمده از صحرا