کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه

اثر کارل مارکس از انتشارات مرکز - مترجم: باقر پرهام-تاریخی

این اثر کارل مارکس در فاصله ژانویه و آوریل 1850 در چهار شماره نشریه « نویه راینیشه تسایتونگ»، مجله اقتصادی و سیاسی که در لندن به اهتمام مارکس انتشار می‌یافت، به چاپ رسید. ماركس رويدادهاي انقلاب 1848 را كه به كودتاي 1851 لويي بناپارت انجاميد، تجلي طبقات اجتماعي گوناگون فرانسه و نبرد آنان براي چيرگي بر دستگاه قدرت سياسي مي داند و به تحليل آن روابط و مبارزات مي پردازد. در تحلیل خود کوشش می‌کند تا در زیر تار و پود حوادث،‌ نیروهای اجتماعی محرک آن حوادث را توضیح دهد و این تحلیل در نظر مارکس متضمن شناخت وضعیت اقتصادی و سیاسی فرانسه است که در آن نقش کارگران برجسته شده است.


خرید کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه
جستجوی کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه در گودریدز

معرفی کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه


 کتاب نخستین دموکراسی
 کتاب چرا ملت ها شکست می خورند
 کتاب اقتصاد خیر و شر
 کتاب خشونت و نظم های اجتماعی
 کتاب ذهن و بازار
 کتاب نوع بشر