کتاب میان گذشته و آینده

اثر هانا آرنت از انتشارات اختران - مترجم: سعید مقدم-تاریخی

این كتاب شامل هشت رساله، یا به قول نویسنده هشت تمرین، در اندیشه سیاسی است. نویسنده در این یادداشت‌ها در خصوص مشكلات پیچیده بحرانی بحث می‌كند كه جامعه مدرن با آن روبه‌رو است؛ بحرانی كه به دلیل از بین رفتن معنای مفاهیم اساسی سنت سیاسی هم‌چون عدالت، خرد، مسئولیت، فضیلت و افتخار پدید آمده است. یادداشت‌های كتاب به سه پاره تقسیم می‌شود: پاره نخست به گسست مدرن در سنت و مفهوم تاریخ اختصاص دارد كه دوران مدرن امیدوار بود آن را جایگزین مفاهیم متافیزیك سنتی كند. در پاره دوم در خصوص دو مفهوم سیاسی بنیادی مرتبط با هم یعنی اتوریته و آزادی بحث می‌شود. و سرانجام پاره آخر تلاش‌هایی صریح‌اند برای به كار بردن آن نوع از تفكر، كه در دوپاره نخست آزموده شدند، در خصوص مسائل فوری و مطرحی كه هرروزه با آنها روبه‌رو می‌شویم


خرید کتاب میان گذشته و آینده
جستجوی کتاب میان گذشته و آینده در گودریدز

معرفی کتاب میان گذشته و آینده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب میان گذشته و آینده


 کتاب واقع نگری
 کتاب آشنایی با جان استوارت میل
 کتاب مفهوم کلی تاریخ
 کتاب زنان و قدرت
 کتاب چین و ژاپن
 کتاب خداوند الموت