کتاب مثلا برادرم

اثر اووه تیم از انتشارات افق - مترجم: محمود حسینی زاد-تاریخی

کارل برادر جوان اووه تیم، داوطلب خدمت در شاخه‌ی نظامی «اس.اس» می‌شود و در بیمارستانی صحرایی جان می‌سپارد. نویسنده در رمان مثلاً برادرن با تحلیل یادداشت‌های روزانه و نامه‌های برادرش، زندگی خود، خانواده‌اش و- مهم‌تر از آن- سرگذشت بازماندگان جنگ را ترسیم می‌کند.


خرید کتاب مثلا برادرم
جستجوی کتاب مثلا برادرم در گودریدز

معرفی کتاب مثلا برادرم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مثلا برادرم


 کتاب عصر سرمایه
 کتاب مامون خلیفه عباسی
 کتاب عصر امپراتوری
 کتاب مجسمه ماروسی
 کتاب مردم در سیاست ایران
 کتاب هر روز موهبتی است