کتاب قرارداد اجتماعی

اثر ژان ژاک روسو از انتشارات آگه - مترجم: مرتضی کلانتریان-تاریخی

"Man is born free; and everywhere he is in chains." These are the famous opening words of a treatise that has not ceased to stir vigorous debate since its first publication in 1762. Rejecting the view that anyone has a natural right to wield authority over others, Rousseau argues instead for a pact, or ‘social contract’, that should exist between all the citizens of a state and that should be the source of sovereign power. From this fundamental premise, he goes on to consider issues of liberty and law, freedom and justice, arriving at a view of society that has seemed to some a blueprint for totalitarianism, to others a declaration of democratic principles.


خرید کتاب قرارداد اجتماعی
جستجوی کتاب قرارداد اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب قرارداد اجتماعی از نگاه کاربران

فرض کنید خدایی نباشد و من تنها موجودی باشم که در دنیا زندگی میکند، من آزاد به دنیا می آیم و آنگاه تمام دنیا مال من است، ولی فرض کنید به غیر از من افراد دیگری هم وجود داشته باشند، آنگاه چی؟ آنگاه آزادی من محدود می شود


برای اینکه من بتوانم دوباره آزادی خود را به دست بیاورم مجبور می شوم که این افراد را از میان بردارم تا دوباره دنیا تنها مال من باشد، به این حالت نویسنده ی کتاب حالت طبیعی می گوید در حالت طبیعی این گونه است که انسان ها آزاد هستند که همدیگر را بکشند

قرارداد اجتماعی همان قراردادی است که در نبود هیچ داوری برای قضاوت اعمال ما انسان ها در حالت طبیعی وضع می شود که نزاع و جنگ را در بین انسان ها از میان بردارد. روسو می گوید انسان ها به واسطه ی قرارداد اجتماعی از آزادی طبیعی خود دست می کشند و به آزادی قراردادی (لیبرالیسم) تن میدهند
قرارداد اجتماعی تقسیم قدرت در دستان سه رکن آن یعنی مجریه، قضاییه و مقننه است


پاراگرافی از متن

به ما می‌گویند اگر ملتی از مسیحیان واقعی تشکیل گردد، بهترین و کامل ترین جامعه ها خواهد بود. من فقط به این فرضیه یک ایراد دارم و آن این است که ملتی که از عیسویان واقعی تشکیل شده باشد، یک جامعه بشری نیست. زیرا افراد و اعضای آن، شهوات، احساسات و اراده ی انسان واقعی را نخواهند داشت، در صورتی که می دانیم در قرارداد اجتماعی از انسان واقعی (انسان آن گونه که هست) بحث میکنند نه انسان خیالی

حتی میگویم اگر این جامعه خیالی، با وجود این که به سر حد کمال رسیده است، نه نیرو خواهد داشت و نه دوام. از بس کامل و بی عیب خواهد بود رابطه‌ای بین افراد آن وجود نخواهد داشت(مابین افرادی که به تمام علایق خصوصی پشت پا زده اند دیگر رابطه ای باقی نمی ماند). همان بی عیب بودن سبب از بین رفتن آن خواهد شد
مشاهده لینک اصلی
هنگامی که نگارنده خواست ترجمه @قرارداد اجتماعی@ را منتشر سازد، هیچ کتابفروشی حاضر به چاپ آن نشد. در حقیقت همه معتقد بودند چون این کتاب علمی و تا حدی مشکل است، خریدار نخواهد داشت؛ زیرا خوانندگان ما بیشتر کتاب هایی را دوست دارند که جنبه تفریح و تفنن داشته، محتاج به تفکر نباشد. ناچار بنده به هزینه خود این ترجمه را به چاپ رساندم. خوشبختانه چاپ اول آن در دو سال فروش رفت و نشان داد که طبقه روشنفکر ایران ارزش کتاب خوب را هم می داند. امید است این موفقیت دیگران را تشویق نماید که حتی الامکان در ترجمه شاهکارهای نویسندگان بزرگ اقدام نمایند. زیرا شکی نیست بدون انجام تحول فکری هیچ گونه تحول در کشور ما صورت پذیر نیست و شاید یکی از مؤثرترین وسایل ایجاد تحول فکری، ترجمه آثار بزرگان است.

از مقدمۀ قرارداد اجتماعی
غلامحسین زیزک زاده

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قرارداد اجتماعی


 کتاب ناپلئونی کوچک
 کتاب واقع نگری
 کتاب ایران عصر صفوی
 کتاب رویا و تاریخ آمریکا در دو قرن
 کتاب آگاتا کریستی
 کتاب در ارتش فرعون