کتاب قدرت پنهان زیبایی

اثر جان آرمسترانگ از انتشارات ققنوس - مترجم: سهیل سمی-تاریخی

زیبایی چیست؟ آیا کیفیتی در اشیاست یا در نگاه تماشاگر؟


خرید کتاب قدرت پنهان زیبایی
جستجوی کتاب قدرت پنهان زیبایی در گودریدز

معرفی کتاب قدرت پنهان زیبایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت پنهان زیبایی


 کتاب یونگ و سیاست
 کتاب کپسول زمان
 کتاب میان گذشته و آینده
 کتاب اخوان الصفا
 کتاب آشنایی با برتراند راسل
 کتاب هرمیت در پاریس