کتاب قدرت بی قدرتان

اثر واتسلاف هاول از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: احسان کیانی خواه-تاریخی

نظام پساتوتالیتر همیشه و در هر قدم مردم را لمس می‌کند، اما همیشه با دستانی پوشیده در دستکش‌های ایدئولوژیک. برای همین است که زندگی در این نظام چنین آکنده از دورویی و ریا و دروغ است. لازم نیست مردم همهٔ دروغ‌ها و مغلطه‌های این نظام را باور کنند، اما باید چنان رفتار کنند که گویی باورشان دارند، یا دست کم در سکوت از کنارشان بگذرند. لزومی ندارد این دروغ‌ها را بپذیرند. کافی است بپذیرند که با این دروغ‌ها و در بطن آنها زندگی کنند، زیرا بدین‌ترتیب بر نظام صحه می‌گذارند، اطاعتشان را از نظام نشان می‌دهند، نظام را می‌سازند، و اصلا خود نظام می‌شوند


خرید کتاب قدرت بی قدرتان
جستجوی کتاب قدرت بی قدرتان در گودریدز

معرفی کتاب قدرت بی قدرتان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت بی قدرتان


 کتاب به من دروغ نگو!
 کتاب عناصر
 کتاب تاریخ اجتماعی مردن
 کتاب آشنایی با دریدا
 کتاب ایران بین دو انقلاب
 کتاب خاطرات موتورسیکلت