کتاب فوکو در ایران

اثر بهروز قمری تبریزی از انتشارات ترجمان - مترجم: سارا صاحب الزمانی-تاریخی
خرید کتاب فوکو در ایران
جستجوی کتاب فوکو در ایران در گودریدز

معرفی کتاب فوکو در ایران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فوکو در ایران


 کتاب ذهن و بازار
 کتاب واقع نگری
 کتاب پلخانف
 کتاب پسر روی جعبه چوبی
 کتاب جهان چگونه مدرن شد
 کتاب صفر