کتاب غیور

اثر رضا اصلان از انتشارات نگاه معاصر - مترجم: فاطمه صادقی-تاریخی

از نویسنده پرفروشترین بین المللی <من> خدای نجیب اما خدا یک بیوگرافی جذاب، تحریک آمیز و دقیق تحقیق می کند که پیش فرض های طولانی درباره مردی را که ما به عنوان عیسای ناصری می شناسیم، به چالش می کشد.

دو هزار سال پیش یک یهود و یهودیان در حال سفر به جلیلی راه می رفت و پیروان را جمع می کرد تا آنچه را که "پادشاهی خدا" نامیده بود، بسازد. جنبش انقلابی که او راه اندازی کرد، تهدید کرد که او دستگیر و شکنجه می شوددر چند دهه بعد از مرگ شرم آور، پیروانش او را خدا می نامند.

رضا عسلان، از طریق قرن ها از ساختن اسطوره، از نور جدیدی عبور می کند یکی از شخصیت های تاثیرگذار و مبهم تاریخ، با بررسی عیسی از طریق لنز دوران پر سر و صدایی که در آن زندگی می کرد، فلسطین اول قرن است که یک دوره ی پر از افتخار آخرالزمانی است. نمرات پیامبران یهودی، رسولان و مسیحیان احتمالی از طریق سرزمین مقدس سرگردان شدند و پیامهای خداوند را دریافت کردند. این سن عصبانیت بود، یک ملی گرایی حقیقی که مقاومت اشغالگران رومی را یک وظیفه مقدس برای تمام یهودیان ایجاد کرد. چندین شخصیت، این اصل را بهتر از اصل گرینلای کریستالی که از سلسله مراتب مذهبی یهودیان سوءاستفاده می کند، نشان می دهد.

با تعادل عیسی مسیح علیه منابع تاریخی، آلاسان یک مرد کامل را توصیف می کند از اعتقاد و اشتیاق، اما با تناقض؛ یک مرد صلح که پیروان خود را مجبور کرد تا خود را با شمشیر باز کنند. یکی از اصحاب وفادار و ایمان، که شاگردانش را خواست که هویت خود را مخفی نگه دارند؛ و در نهایت "پادشاه یهودیان" مجرمانه که وعده آزادی او از رم در طول عمر کوتاهش ناکام ماند. اسلان به بررسی دلایل اینکه کلیسای اولیه مسیحی ترجیح می دهد تصویری از عیسی را به عنوان یک معلم روحانی صلح آمیز به جای یک انقلابی آگاه سیاسی آفرید. و او با مضمون اینکه عیسی خود را درک کرده است، رمز و راز است که در قلب همه ادعاهای بعدی درباره الوهیت او است، چسبیده است.

Zealot چشم انداز تازه ای از یکی از بزرگترین داستان ها هرگز حتی به عنوان آن را تایید ماهیت رادیکال و تحول عیسی مسیح از زندگی ناصری است. نتیجه یک بیوگرافی تحریک کننده و هیجان انگیز نوشته شده با پالس رمان سریع: یک تصویر منحصر به فرد درخشان از یک مرد، یک زمان و تولد دین است.


خرید کتاب غیور
جستجوی کتاب غیور در گودریدز

معرفی کتاب غیور از نگاه کاربران
شروع مطالعه، بدون پیش فرض ذهنی

کتاب را به توصیه یکی از دوستان، بدون شناخت نویسنده تهیه کردم، درباره کتاب تنها این را می دانستم که نویسنده ایرانی- آمریکایی (و البته خواهرزاده لیلی فروهر) در مقام یک پژوهشگر و استاد تاریخ ادیان دانشگاه کالیفرنیا، به بازسازی شخصیت عیسی تاریخی مبادرت ورزیده است. از این رو در شروع، مطالعه کتاب هیجان خاصی داشت و ازخواندن آن در آغاز لذت زیادی می بردم. اما این عیش دیری نپایید


اولین دلزدگی

خلاصه ای از زندگی نویسنده را در مقدمه ای به قلم خودش در صفحات نخستین کتاب خواندم. رضا اصلان در این مقدمه، از گرایش دینی اش در دهه های پیشین زندگی اش، از اسلام به مسیحیت سخن گفته بود و در آخر نیز اعلام کرده بود هنگامی که از وادی ایمان به وادی علم و پژوهش رفته، باورش را به عیسی مسیح، آن شخصیت الوهی از دست داده و به عیسی ناصری تاریخی، شخصیتی متفاوت ایمان آورده است. به عبارتی از دایره ایمان مسیحی خارج شده است و اکنون باور دینی خاصی ندارد. این امر به خودی خود به هیچ وجه موضوع ناراحت کننده ای نیست. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود، زیرا این مطلب درست نیست و نویسنده باورمند به یکی از ادیان ابراهیمی است که به نظر می رسد این موضوع را حداقل در مقدمه به قصد مخفی کرده است


درباره کلیت کتاب

نویسنده در این کتاب دو شخصیت را دنبال می کند: عیسی ناصری تاریخی و عیسی مسیح الوهی. طبق تئوری نه چندان جدید نویسنده که آن را تئوری عیسی انقلابی می نامم: عیسی ناصری شخصیتی کاملا متفاوت و در تقابل با عیسی مسیحی است که اناجیل به مخاطبین عرضه می کنند. عیسی اهل ناصره، در ابتدا یکی از حواریون یحیی تعمید دهنده بود، اما اندک اندک رسالت خود را از یحیی جدا کرد و گسترش داد و در نهایت به عنوان یک انقلابی، سودای پادشاهی اسرائیل و از بین بردن سلطه روم بر سرزمین مقدس خدا و اجرای بی چون و چرای شریعت یهود را در سر پروراند. علاوه بر اشغالگران رومی، کاتبان یهودی و فریسیان و کاهنان معبد نیز هدف حملات مسیح بوده اند. از این رو کاهنان معبد با گزارش سخنان عیسی به غرماندار رومی،پیلاطس، اسباب اعدام او را فراهم کردند. عیسی کشته شد اما پیروانش به دلایل نامعمول اما واهی قیام او از زندگان را اعلام کردند که در این کیفییت (جسم همراه با روح) در باورهای یهودی و رومی بی سابقه بود. با مرگ مسیح، یعقوب برادر ناتنی مسیح، اعلام پیام و راه او را ادامه داد. مهم ترین مشخصه پیام یعقوب، موعظه علیه ثروتمندان و دفاع از فقرا بوده است. با این حال، شخصیت حقیقی عیسی ناصری در منازعات میان دو گروه پیروانش، یعقوب (مدافع عیسی تاریخی) و پولس (مدافع عیسی مسیح الوهی)، به علت نابودی اورشلیم توسط روم و از بین رفتن کلیسای مادر در میان خرابه های اورشلیم مدفون می شود و جایش را مسیح ساخته دست پولس می گیرد
Jesus and the Zealots


نقدهایی به کتاب

کتاب بیشتر از آنکه تاریخی باشد، داستانی است، و از همین روست که گاهی نویسنده طنر را چاشنی مطالب خود می کند که این امر از سویی سبب جذابیت برای مخاطب عام می شود، اما به مذاق پژوهشگر خوش نمی آید. تئوری عیسی انقلابی یک استدلال استنتاجی و خطی را دنبال می کند. این استدلال چند فرض اولیه دارد (به عنوان مثال این فرض که در تاریخ قوم یهود هرکس که خود را مسیح نامیده، الزاما شروشی و یاغی علیه روم و معبد بوده است) . با این حال این فرض های اولیه برای چنین استدلال بسیار ناکافی و لرزان هستند، بنابراین نویسنده به منابع مسیحی مورد پذیرش کلیسا رو می آورد: عهد جدید. اما رویکرد رضا اصلان به عهد جدید رویکردی سلیقه ای است، با آنکه اناجیل عهد جدید را تماما مردود اعلام می کند، اما هرجا که نیاز باشد برای پیدا کردن قطعات گمشده ی پازل تئوری خود به آن رجوع می کند. رویه ای که نامعتبر و مخدوش به نظر می رسد و پروترو نویسنده واشنگتن پست آن را انتخاب های مغرضانه می نامد. استورات کلی در مورد منابع مورد استفاده در این کتاب می گوید:
اصلان به‌ طور همزمان، هم اناجیل را تحقیر می‌کند و هم در تحقیقش به آن‌ها تکیه می‌کند. اگر آیه‌ ای با ایده او هماهنگ باشد، از آن استفاده می‌کند و اگر با نظریه اش در تقابل باشد، آن را دلیلی بر غیرقابل اطمینان‌ بودن متن می‌گیرد. وقتی او به صدق آرای پولس، مخالف سابق سرسخت مسیحیت نیاز دارد، نظرات او را صادق درنظر می‌گیرد؛ زمانی که او به کذب آرای پولس نیاز دارد، سخنان وی @آن‌قدر جدلی هستند که او نمی‌تواند آن‌ها را جدی بگیرد@. او واقعا متون را نمی‌خواند، بلکه آن‌ها را غربال می‌کند و باعث می‌شود داستان کم‌ اهمیت تر از جزئیات شود.

نویسنده اناجیل را فاقد اعتبار تاریخی می داند و بر این عقیده است که نویسندگان اناجیل اگاهانه دروغ ها و روایت های ساختگی را وارد آن کرده اند تا بتوانند داستانی مناسب برای مسیح الوهی سرهم کنند. سوالی که ایجاد می شود این است که اناجیل در دوره ای نوشته شده اند که شاگردان عیسی و هم عصرانش، همگی زنده بودند. به چه دلیل نویسندگان اناجیل باید دروغ های تاریخی را وارد کتاب خود کنند و به چه دلیل مخاطبان این دروغ ها را رد نکرده اند؟ کتاب چنین استدلال کرده است که برای مخاطبین آن دوره، افسانه و واقعیت تفاوت زیادی نداشتند و تاریخ صرفا آنچه حادث شده نبود، بلکه آنچه معنی دار باشد. به عنوان مثال در فصل چهارم کتاب ماجرای سرشماری یهودیان و نحوه روایت لوقا از آن رویداد بررسی شده و نویسنده بخش بزرگی از آن را صرفا به این دلیل که مدرک کافی از سرشماری گسترده وجود ندارد مردود می داند و آن را ماجرای ساختگی برای تحقق یک پیشگویی درمورد مسیح می داند. طبق پیشگویی های عهد عتیق در مورد زادگاه مسیح موعود، پادشاه یهود باید در بیت لحم زاده می شد، حال که عیسی بزرگ شده ی سرزمینی دیگر، یعنی ناصره است. لوقا در انجیل خود چنین نوشته که طبق قانون روم، هر خانواده برای سرشماری، باید به زادگاه مرد خانواده رجوع می کرد و زادگاه یوسف، همسر مریم نیز بیت لحم بود و بدین صورت عیسی در میانه ی سفر در بیت لحم متولد شد. نویسنده مدعی است که @قانون بازگشت به زادگاه برای سرشماری@، جعل لوقا از ماجرای سرشماری است تا محل تولد عیسی را در انجیل، در بیت لحم قرار داد تا مشکل عدم تطبیق پشگویی ها و حقیقت تولد مسیح رفع شود. مشکل این استدلال در این است که مخاطبین انجیل لوقا را مردمان عامی در نظر گرفته است، در صورتی که هدف از نگارش انجیل توسط لوقا، نه توضیح زندگی عیسی به مردمان عادی و تبلیغ دین، بلکه ارائه ی یک دفاعینامه ی مکتوب به عالیجناب تئوفیلوس، جهت دفاع از پولس در دادگاه روم و نجات وی حکم اعدام بوده است . در واقع انجیل لوقا و اعمال رسولان، هر دو در پی هم و به صورت پیوسته به همین علت نوشته شده اند. انجیل لوقا چنین آغاز می شود:

تقديم به عاليجناب تئوفيلوس
تا به حال نويسندگان بسياري به نوشتن شرح وقايعي كه در بين ما رخ داده است، اقدام کرده اند و آنچه را كه به وسيله شاهدان عيني اوليه و اعلام کنندگان آن پيام به ما رسيده است به قلم آورده اند. من نيز به نوبه خود، به عنوان کسي که جريان كامل اين وقايع را جز به جز مطالعه و بررسي كرده است، صلاح ديدم كه اين پيشامدها را به ترتيب تاريخ وقوع براي شما بنويسم تا به حقيقت همه مطالبي كه از آن اطلاع يافته ايد، پي ببريد


عمل نگارش دفاعینامه ی پولس توسط لوقا، در بخش دوم، با قطعی شدن حکم و اعدام پولس، به اتمام می رسد. به همین دلیل است که کتاب اعمال رسولان، به صورت ناگهانی، درست پیش از مرگ پولس تمام می شود و ماجرای روایت اعمال رسولان نیمه کاره رها می شود.با این اوصاف چطور می شود مدعی بود وکیل پولس، جعلیاتی آن هم مرتبط با تاریخ روم به یک دادگاه رومی ارائه دهد؟
Unlocking the Bible

در این کتاب نویسندگان اناجیل افرادی بی خانمان و خیابانگرد معرفی شده اند. به طور خاص در مورد انجیل مرقس با تمسخر گفته که به یونانی ابتدایی و زخمتی نوشته شده است، زیرا نویسنده اش سواد کم و عامیانه ای داشته است، در حالی که بیشتر پژوهشگران متون باستانی، اناجیل را از لحاظ ادبیاتی آثاری منحصر به فرد در زمان خود می دانند. استوارت کلی در این باره می گوید
اناجیل تاریخ نیستند. این ایده که آن‌ ها فرم کاملا جدیدی از ادبیات هستند، ممکن است فی نفسه دلیلی کافی برای ما باشد تا آن‌ها را با دقت، ظرافت و نکته‌ سنجی بیشتری بخوانیم. اصلان به انجیل مرقس به‌عنوان متنی اشاره می‌کند که به یونانیِ ابتدایی و زمخت نوشته شده و با این وجود برای یهودیان یونانی‌شده اهل فرهنگ و هنر بیش از جلیلیان بی‌سواد جذاب است. ممکن است کسی به‌صورت مشابه استدلال کند که سبک نوشتاری متفاوت ایروین ولش و دیوید هیوم ثابت می‌کند که ولش اهل اسکاتلند نبوده است. شاید مرقس همچون کسنوفون نمی‌نوشت، اما این ایده که او مخاطبان دیگری را در نظر داشته، به این معنا نیست که او با مهارت‌ های ادبی آشنا نبوده است؛ مهارت‌های او متنوع‌ تر و ضمنی‌ تر بودند. مرقس فاقد روایت‌های آغاز راه لوقا و داستان‌های رستاخیز متی است؛ چرا که آن‌ها از پیش شناخته شده بودند. امور هنگامی که از حافظه می‌گذرند نوشته می‌شوند. اما مرقس، همچون اناجیل موجز دیگر و انجیل یوحنا، ویژگی‌ای دارد که من آن را کمدی الهی می‌نامم و نوشته‌های دیگران در آن دوره فاقد چنین چیزی بوده است.


اشتباه دیگر نویسنده، تقسیم مسیحیت نخستین به دو جریان یهودی به رهبری یعقوب و یونانی به رهبری پولس است، دو جریانی که همواره با یکدیگر در نزاع بوده اند. این تقسیم بندی صحیح نبوده و سال هاست که پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که تقسیم بندی اینچنینی مسیحیت نخستین صحیح نیست. علاوه بر این هیچ مدرک تاریخی ای از نزاع میان پولس و باقی حواریون در درست نیست و نویسنده در این مورد تنها به حدس و گمان دست زده است

دیدگاه های دیگر نویسنده نیز مانند غیر ممکن بودن تجرد مسیح تا سن سی سالگی نیز مدت هاست مردود اعلام شده است
Sex and the Single Savior: Gender and Sexuality in Biblical Interpretation


نتیجه گیری

کتاب از دیدگاه مسیح شناسی نظریه جدیدی ارائه نمی دهد، نظریه ی عیسی انقلابی قدمتی حدودا صد ساله دارد. استدلال های کتاب هم بسیار ضعیف تر و غیرقابل اعتماد تر از کتاب های دیگری ست که از سوی منتقدین مسیح الوهی نوشته شده است، در این میان روایت و استدلال عامه پسند و اشتباهات متعدد نویسنده را نمی توان نادیده گرفت. با این حال کتاب نقطه قوتی نیز دارد. نکات بسیاری درباره تاریخ یهود در زمان مسیحیت آغازین و پیش از آن و هسته مقاومت انقلابی ها ذکر می کند که برای من بدیع بود

مشاهده لینک اصلی
مواجهه با تاریخ بدون بحث ها و پشتوانه های کلامی، چقدر می تواند تکان دهنده و در عین حال معقول و باورپذیر باشد! بعد از «مکتب در فرایند تکامل»، این دومین تجربه خوب من در این زمینه است.

«غیور» از همان ابتدای کار، خواننده را با عیسی ای آشنا می کند که به کلی متفاوت از عیسی ای است که می شناسیم. اصلان در این کتاب، فرضیه ای را پذیرفته (و البته می کوشد برای صحت فرضیه اش، نشانه ها و استناداتی را از کتاب مقدس، شرایط جامعه در زمان دعوت عیسی و تاریخی که بر قوم یهود گذشته فراهم کند) و سپس متون موجود را بر اساس این فرضیه بازخوانی می کند و تاریخی را روایت می کند که به نظر من معقول و منسجم است. این فرضیه ی اصلی، «یهودی متعصب» بودن عیسی است.
دیدن عیسی به عنوان یک «یهودی متعصب» با همان اعتقادات خاص قوم یهود مبنی بر برگزیده بودن و مالک ارض موعود بودن آنها و با همان آرزوهای مسیحایی این قوم برای ظهور مسیح ای که ارض موعود را از حاکمیت کفار رها می کند و حاکمیت و ملکوت خداوند را در آن جاری می سازد، چنان عیسی ناصری را از عیسی مسیح جدا می کند که حتی برای من غیرمسیحی هم تکان دهنده است. ذیل همین تغییر است که چنان که نویسنده مستدل میکند، بشردوستی عام عیسی، صلح طلبی عیسی و عام دانستن رسالت مسیحایی او (برای همه انسان ها) کاملا زیر سوال می رود. اگر بدانی «پسر خدا» لقب عام فرمانداران در آن دوران است و اگر بدانی عیسی خود را مسیح نمی خواند و اساسا سرگذشت عیسی با هیچ یک از الگوهایی که کتب مقدس یهودیان درباره مسیح ترسیم کرده است سازگار نیست و در شریعت موسی، به صلیب کشیده شدن نشانه نفرین خداوند است، از جایی که مسیحیت امروز در آن ایستاده است شگفت زده می شوی. البته اصلان سعی می کند در این کتاب نشان دهد که چه شد قیام کوتاه و شکست خورده ی یک دهقان ساده ی روستایی با مخاطبان محدود یهودی، به دینی جهانی تبدیل شد و با تغییر بستر و مخاطب و چشم پوشی از تاریخ، چنان تغییر ماهیت داد که دیگر هیچ ارتباطی با مبشر خود ندارد.
یکی از نکته های جالب در رویکرد اصلان، مواجهه منصفانه ی او با معجزات و رستاخیز عیسی است. هرچند خود نویسنده می گوید که پذیرش یا عدم پذیرش معجزات، مورخ را از مومن جدا می کند، اما سعی نمیکند از روایت های موجود در اسناد خارج شود و صرفا ابهام های پیش رو و ملاحظاتی را درباره بستر تاریخی و اجتماعی این رویدادها با خواننده در میان می گذارد.

مشاهده لینک اصلی
اجازه دهید شروع کنم به یک مماس. من برخی از کلیپ های رضا اشلان را در یوتیوب تماشا کردم و برخی از دیدگاه های او به شدت غافلگیر شدم. به عنوان مثال: Q: به عنوان یک مورخ و محقق، همانطور که شما همه این را می خوانید، چگونه می توانید هر یک از این ادیان را باور کنید؟ من: من به مذهب اعتقاد ندارم، من به خدا ایمان دارم. تنها دلیل آن که من خودم را مسلمان می نامم این است که نمادها و استعاره هایی که اسلام برای صحبت در مورد خدا استفاده می کند، آنهایی هستند که من دوست دارم، آن هایی که برای من حساسند. این نه آن است که اسلام واقعی تر از مسیحیت است، یا مسیحیت بیشتر از یهودیت درست است، همه آنها به همان اندازه درست است که معتقدند که بیان کامل غیر قابل توصیف است. اگر بر این باورید که چیزی فراتر از دنیای مادی وجود دارد، چیزی است که واقعا متعال است، پس شما باید به نوعی زبان برای صحبت در مورد آن، به معنای آن، آن همه دین است. کسی که می گوید: \"من به مسیحیت اعتقاد دارم\" یا \"من به اسلام اعتقاد دارم\". مسیحیت و اسلام چیزی نیست که ایمان بیاورد، بلکه نشانگر خداوند است. آنها یک وسیله برای پایان دادن هستند، نه یک هدف در خود .... یک گزاره ساده است. شما یا چیزی اعتقاد دارید چیزی فراتر از جهان مادی است یا نه. اگر نه، خوب است. اگر شما انجام دهید، آیا می خواهید در واقع آن را تجربه کنید؟ کمون با آن؟ یا نه؟ اگر نه، خوب است. اگر انجام دهید، پس شما نیاز به کمک دارید شما باید راهی برای بیان آنچه که اساسا نامطلوب است. و این همه دین است، به شما یک زبان برای بیان آن می دهد. هر چیزی بیشتر از آن است و شما نقطه ضعف دین را از دست می دهید. عیسی مسیستم عشاق بزرگ مسیحیت اکتارت یک بار گفت: \"اگر شما بیش از حد به شیوه ای به سوی خدا تمرکز کرده اید، همه چیزهایی که همیشه پیدا خواهید کرد، راه است. @ من این ایده دین را به عنوان یک زبان دوست دارم. یک زبان که ممکن است برای برخی به خدا کمک کند. به عنوان یک زبان برای ارتباط با مؤمنان دیگر. این یک راه برای ساختن زندگی برای بعضی افراد ساده تر و معقول تر است و حتی با وجود آنکه از لحاظ تاریخی نادرست و یا از لحاظ فنی نادرست است، هیچ مشکلی وجود ندارد. و به عنوان یک روانشناسی همسایگی-در-athiest اما کسی که با نگرش های افراطی افراطی مانند ریچارد داوکینز مخالف است، من نگرش رضا را طراوت می بینم. اگر بیشتر مردم این دیدگاه دین را پذیرفتند، جهان بسیار آرام تر خواهد شد، جای خود را برای زندگی به ارمغان خواهد آورد. این دیدگاه نیز زمانی اتفاق می افتد که شما کتاب خود را بخوانید. این چند صفحهای را نمیشناسد تا متوجه شوند که عیسی که ما از مسیحیت میشناسیم، متفاوت از عیسی مسیح تاریخ است. اما رضا نمی گوید بنابراین مسیحیت اشتباه است. من فکر می کنم افرادی که با این کتاب دست به گریبان هستند، به طور خودکار دفاعی هستند؛ زیرا این دقیقا همان ادعایی است که آنها فکر می کنند یک کتاب مانند این می تواند باشد، در حالی که کتاب به سادگی یک @ knowing @ عیسی را نشان می دهد. رضا در مورد روش های مختلف دانستن، شناخت چیزی از لحاظ فکری و تاریخی صحبت می کند (که تنها به وسیله شناخت چیزها در تاریخ بسیار جدید، به مدت 300 سال گذشته می گوید) یا چیزی از طریق ایمان می داند. و هر راه شناخت به همان اندازه معتبر است و می تواند همسو باشد. به این ترتیب موضوع موضوع این کتاب به طور خاص ... کاملا شگفت انگیز است که مورخان در مورد همه ی عیسی (مرد) چیزی می دانند. پس از همه، تعداد کمی از نوشته های مسیحی عیسی فراتر از چهار انجیل وجود دارد. و انجیل چند دهه پس از مرگ یسوس توسط جوامع مؤمنان نوشته شده بود - نه متیو، مارک و جان واقعی. (لوک توسط لوک نوشته شده بود، اما او هرگز مسیح را ملاقات نکرد و آن را بیش از نیم قرن پس از مرگ یسوس نوشت). و تنها چند نکته بسیار کوتاه از عیسی از منابع خارجی وجود دارد. در حقیقت، مفهوم حقیقت تاریخی کاملا برای مردم در آن زمان کاملا خارجی بود. بنابراین حتی اگر امروز ما ممکن است انجیل را بخوانیم، همانطور که ظاهرا چیزی است که وقتی عیسی به زمین می رفت، هیچ وقت آن را مطالعه نمی کرد، زمانی که انجیل نوشته شد! این فقط یک تفاوت در کنوانسیون ادبی و درک فرهنگی است که در طول زمان از بین رفته است. مردم پس از آن نمیتوانستند مفهوم دقت تاریخی را درک کنند، آن چیزی که آنها به دنبال آن بودند، تصویری بود که در @ truth @ که از عیسای مسیح بود، صرفنظر از این که آیا این چیزها واقعا در این راه رخ داده بودند یا خیر. رضا این کار را کرد (در حالیکه ایستاده در پشت بسیاری از تحقیقات دیگر) قرار بود چیزی را که ما در مورد عیسی در روم باستان می دانیم، که ما در مورد آن بسیار دانستیم. و از طریق این، او می تواند حدس بزند که چه چیزی احتمالا در مقایسه با آنچه که در عیسی مسیح در انجیل نوشته شده است، احتمالا کمتر است. بنابراین، بله، من این فصل را با بسیاری از نمک های نمکی مطالعه می کنم. بعضی از قسمتها با نتایج خودم بیشتر از سایر قسمتها موافق بودم، و در کل، بیشتر از یک تخیل منجر به یک جرقه نسبت به این بود که این واقعا عیسی بود. اطمینان بسیار کمی در اینجا وجود دارد، اما من آن را دوست داشتم. حتی اگر فصل های عیسی و یهودی / رومی را جذاب دانستم، جلساتی که بعد از مرگ و قیام او جالب بود، جالب تر بود. من خواندن درباره ساول و پل در خواندن کتاب مقدس به یاد می آورم ...

مشاهده لینک اصلی
اسلان یک نویسنده خوب است، او می داند چگونه یک نخ تحویل بر روی کاغذ قرار دهد. متأسفانه او متفکر فقیر است و @ Zealot @ قطعا کاری را که بر روی قلع می گوید انجام نمی دهد. @ Zealot @ با خطاهای واقعی اشتباه گرفته شده و بر اساس انتخاب بسیار محدودی از آیه ها از Q منبع فرضی است. هر چیزی که در تفسیر نسبتا متمایز زندگی و معنای عیسای خود ناسازگار نیست، یا @ غیر صحیح @، @ کریستین پروجکشن @ یا جعل محض است. خائنانی از این قطعه لوقا (@ sycophant @) و Paul (@ apostate @) هستند و به سختی میتوان آنها را غافلگیر کرد که نفوذ بدی را در برابر همه چیز از بین بردن ضد انسانی تا چه چیزی متهم میکنند. این کتاب با اشتباهات بزرگ و کوچک، از اشتباه شناسایی سکه معبد تا بیان این که اعتقاد به قیام مسیح بیشتر به دلیل سطح پایین تحصیلات متوسط ​​دهقان گالیله است، این کتاب برای موتورهای خمیر کاغذی مناسب است.

مشاهده لینک اصلی
دکتر رضا اسلان یک بار مطالعه ای شگفت انگیز، روشنگری و مشتاق از زندگی تاریخی عیسی مینویسد. عیسی مسیح را به عنوان یک مرد با تمام گسل های و جاه طلبی های واقعی خود به تصویر می کشد، اسلان ما را به فهم فردی که مسیحی بهتر از هر تحقیق علمی قبل از آن است، نزدیک تر می کند. نکته مرکزی این بیوگرافی قابل توجه این است که قرار دادن عیسی در دوره زمانی خود و نشان دادن او را به عنوان یک مرد از عظمت قابل توجهی است. اسلان کار شگفت انگیزی در نشان دادن فضای تاریخی که در آن عیسی متولد و متولد شده است، یک دوره ای است که در آشفتگی و خونریزی بیش از حد روی می دهد. در بررسی عیسی از حوادث آسمانی او و تمرکز بر او ریشه در امور زمین است، چه سطحی یک فرد متنوع و پیچیده از آرمان های بلند و خواسته های شورش است. من به طور خاص از بحث کامل در مورد تلاش های یهسیوس برای پادشاهی خدا به عنوان چیزی که او در تلاش برای رسیدن به روی زمین است، برخوردار است؛ حاکمیتی که ثروتمند و قدرتمند از بین می رود و خانه اسرائیل بوجود می آید. حتی الهام بخش تر این است که عیسی را به عنوان پسر انسان بر روی زمین ببینیم و از جانب خدا زندگی می کنیم، زندگی کوتاه او عمدتا آرزوی صلح در سلسله دستورات داودی است. تحقیق و ارزیابی اسلان ها به این پروژه بی نظیر است. یادداشت ها و منابع او به اعتقاد خود بی اعتبار به تاریخیت دین نشان می دهد. او یک محقق بالاترین رتبه است. از دیدگاه ادبی، کیفیت نوشته او بی عیب و نقص است. فضل و سیالیت پروس او اجازه می دهد تا کار را با قابلیت دسترسی آسان خواند. این کتاب تلاش نمی کند و نمی خواهد ایمان را تضعیف کند. این یک تلاش برای تحسین و قدردانی عمیق زندگی عیسی مسیح بر روی زمین است. به عنوان کسی که به تمام سیستم های اعتقادی که در تلاش برای صلح و تحمل احترام می گذارند، در تحقیق دکتر عسلن در مورد عیسی چیزی توهین آمیز یا ناسزا نمی زند. برعکس، تحقیقات گسترده او هر دو روشن و توانایی من را با دانش جدید و درک بیشتر از آنچه که عیسی در واقع بود بود. به منظور نزدیک شدن به آنچه که ما معتقدیم، باید ذهنمان را باز کنیم. تنها زمانی که ما بتوانیم تمام شک و تردید خود را در آغوش بگیریم، می توانیم پیروان واقعی هر ایمانی باشیم. کتاب دکتر آلاسن باید مورد استقبال قرار گیرد

مشاهده لینک اصلی
برخی از چیزهای جالب در این کتاب در مورد عیسی مرد آموخته است: - عیسی در ناصره متولد شد، نه بیت لحم. - ناصره یک روستای کوچک بود، اما او مجبور بود که اغلب به کلان شهر بزرگی سفر کند تا او شکاف ثروتمند و فقیر را ببیند. - عیسی یک ناسیونالیست نژاد یهودی بود که با اشغال سرزمین های اشغالی رم مخالف بود. او همچنین از همتایان یهودی خود که در موقعیت های بالاتر قرار داشتند، که اساسا عروسک های رومی بودند و از آن پول گرفته بودند، نفرت داشت. هیچ کس در تاریخ، معجزاتی را که توسط عیسی انجام می شود، مناقشه می کند. حتی افرادی که از او نفرت داشتند، پذیرفتند که او معجزه کرد .- رومیان به طرز وحشیانه اعدام هرکسی را که تهدید به اقتدار آنها بود، اعدام کردند. این شامل عیسی بود که خواستار تشکیل یک پادشاهی خدا برای جایگزینی اشغال روم بود. عیسی توسط رومیها، نه توسط یهودیان کشته شد. کشیش و دیگر یهودیان هیچ مجوزی برای کشتن عیسی نداشتند در حالی که رومی ها به طور مرتب مردم مانند عیسی را کشتند. پس از آن تعداد زیادی از مردم کارگران معجزه، جادوگران و غیره بودند. همچنین تعداد زیادی از مردم ادعا می کردند که مسیحی در ابتدا، عیسی درست مثل همه افراد دیگر بود. - عیسی یهودی بود. همه چیز تا به حال شناخته شده است. مسیحیت به مردی که در قرن اول زندگی می کرد، قابل شناسایی نبود. A.D. مسیح مقررات و سنت یهودی را ارزیابی کرد - عیسی برادران و خواهران بود. برادرش جیمز پس از مرگ عیسی مأمور شد. جیمز در اورشلیم باقی ماند و مذهب یهودیان عیسی را حفظ کرد و در عین حال عیسی را به عنوان مسیحی ارتقا داد. پل سفر به مکان های دیگر، گسترش ایده خود را از عیسی به عنوان تجسم خدا. پل گفت: همه شما باید انجام دهید این است که به عیسی مسیح و ذخیره خواهد شد، در حالی که جیمز حمایت از قوانین یهودی است. ایده های پاول برای امتها دور از اورشلیم جذاب بود. زمانی که رومیان اورشلیم را نابود کردند، مفهوم پائولس مسیحیت، آن بود که جان سالم به در برد و بعدها به رسمیت شناخته شد .------------ 9 سال پیش من عهد جدید را برای فرمول یک ایده برای خودم خواندم در مورد عیسی مسیحیت و دین به طور کلی. در آن زمان من پول را دوست نداشتم من متوجه شدم که آنچه که پل گفت گفت بسیار متفاوت از آنچه عیسی موعظه کرد. عیسی چیزی به فانتزی نمی گوید، اما پولس اشتیاق و همجنسگرا را به عهد جدید معرفی می کند. من نمی دانستم که او تا زمانی که این کتاب را خواند، به طور کامل عیسی مرد را نادرست دانست. اگر من یک مسیحی هستم، نمیتوانم مقدار زیادی از آنچه را که مسیحیان معتقد یا میگویم ارزشمندی بدانند. بسیاری از مردم فکر میکنند که کتاب مقدس ناپیوسته است، اما این درست نیست. همانطور که اسلان خاطر نشان می کند، ناسازگاری های بسیاری در میان کتاب های مختلف وجود دارد که به معنای واقعی کلمه برای کتاب مقدس غیر ممکن است که 100٪ دقیق باشد. این است که، صرفنظر از این، نقطه ی کتاب مقدس این است که حقیقت را به جای حقایق روشن کنیم. حقایق تاریخی زمانی که به ایمان و مذهب مربوط می شود، به عنوان حقیقت عمیق تر نیز مهم است. پیش شرط لازم برای باور به کتاب مقدس ناپذیر است این است که 100٪ اعتماد و اعتقاد به مردان سفید پوست که کتاب مقدس را تشکیل می دهند، قرار دهیم. چرا بعضی از کتاب ها گنجانده شده اند و برخی دیگر؟ آیا آنها یک انگیزه سیاسی داشتند؟ آیا کتابهای دیگر به درستی درست نبودند؟ چگونه آنها می دانند؟ چرا باید به این شورای متفکران قدیمی اعتماد کنم که فقط در آن زمان خاص توانستند از قدرت استفاده کنند؟ آیا باید به جای تمام منابع تاریخی قابل قبول نگاه کنم و تصمیم بگیرم خودم را به جای کلمه ای برای آن و فقط به کتاب هایی که دوستشان داشتم نگاه کنم؟ مهمترین بخش این کتاب این است که شما فکر می کنید. اگر شما قبلا یک مسیحی با ایمان دارید @ بر روی سنگ بجای ماسه بسازید @ سپس این تنها ایمان شما را تقویت می کند تا عیسی را کمی بهتر بدانید. اگر شما یک ملحد باشید، این به شما قدردانی و درک بیشتری از نه تنها عیسی مسیح می دهد، بلکه این که چگونه این مرد به دین که امروز می شناسیم تبدیل شده است.

مشاهده لینک اصلی
عیسی مسیح نبود، بلکه یک نوع غارتگر ظالم بود. این چیزی است که شما را از دانش پژوه کتاب مقدس رضا الاسان زئولوت دور می کند: زندگی و زمان عیسی ناصری. پس از خواندن این کتاب، نمی توانم با نتایج خود مخالفت کنم. نه همه چیز Aslan پیشنهاد حلقه درست است و یا با مدرک جامع حمایت می شود. اما هی، در مورد یک داستان کوتاه 2000 ساله در اینجا صحبت کردیم! مهم نیست که شما در مورد این موضوع ایستاده اید، بسیاری از به اصطلاح @ حقایق @ در مورد عیسی در بهترین حالت به طور واضح است. با این حال، فرضهای اسلن بر برخی از نکات کلیدی به نظر میرسد. به عنوان یک کودک، من تعمید گرفتم، ختنه شدم و مسیحی شدم. من متوجه شدم که همه این ها به چه معناست و مفهومی مبهم داشتند که همه آنها با یکدیگر همخوانی نداشتند، اما اخیرا در ادیان جهان برای خنده ها و جادوها خواندند و فقط به این موضوع رسیدم که چگونه این اعمال و ایده ها متفاوتند: چگونه طالق از کاتولیک ها باپتیست ها بودند؛ برای اینکه یک کاتولیک به نظر می رسد که عجیب است که یک آیین بسیار یهودی با تکه تکه شدن وحشیانه به کار برده شود. Zealot: زندگی و زمان عیسی ناصری این نکات را به خانه می آورد. این کتاب شروع به بازی کردن با تمام زیبایی ها می کند، به طوری که همه چیز را خجالت بکشد، هیچ چیز اشتباهی وجود ندارد و همه چیز را مانند یک دسته از Fonzies ها می کنند. با این حال، از طریق نقطه عطف، علان واقعا عیسی را از بین می برد، معجزات را انکار می کند، او را به کمبود دستاوردهای مسیحانه می رساند و اساسا تلاش می کند تا نشان دهد که عیسی فقط یک قهرمان یهودی بود، نه یک مسیحی. با رفتن به نشستن با افرادی که عیسی مسیح و مریم مقدس را دوست دارند، نمی نشینند. و صادقانه می گویم، اگر می خواهید با تمام قلب خود به کتاب مقدس باور داشته باشید و از دیدن هر گونه خطا در آن، فراتر بروید. اگر شما احساس می کنید که آن را خوب انجام می دهید، به اعتقادات خود نزدیک می شوید. فقط از کتابهای ایمان شاکر مانند اینها اجتناب کنید. من، از این لذت بردم. من همه را در اسطوره، افسانه، هر آنچه که هست، گرفتم. من به تمام فعالیت های مسیحی فوق العاده ای نیاز ندارم، من فقط دوست @ @ را به عنوان یک فرد خوب @ پیام می کنم و همچنان به زندگی با آن ادامه می دهم، صرفنظر از آنچه اتفاق افتاده 2000 سال پیش.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب غیور


 کتاب تاریخ روانکاوی
 کتاب اتاق افسران
 کتاب هنر در گذر زمان
 کتاب محاکمه سقراط
 کتاب جنگ های صلیبی
 کتاب گزارش یک آدم ربایی