کتاب عشق جاوید است

اثر ایروینگ استون از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: عباس آریان پور کاشانی-تاریخی

داستانی درباره‌ی ماری تاد و آبراهام لینکلن

ماری به میز آرایش خود تکیه داد و در آینه خیره شد. این آینه با قاب مطلای زیبایی به دیوار تکیه داشت. ماری در چهره‌ی خود نگریست و به فکر فرو رفت: انسان چه‌قدر می‌تواند به چهره‌ی خود خیره شود و باز هم پی به حقیقت شخصیت خود نبرد؟


خرید کتاب عشق جاوید است
جستجوی کتاب عشق جاوید است در گودریدز

معرفی کتاب عشق جاوید است از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق جاوید است


 کتاب ابتدانامه
 کتاب مردی بالای صلیب
 کتاب بنیاد های اندیشه های سیاسی مدرن (۲ جلدی)
 کتاب دولت های ورشکسته
 کتاب تراژدی تنهایی
 کتاب تاریخ پیدایش غرب مسیحی