کتاب شهریار

اثر نیکولو ماکیاولی از انتشارات آگاه - مترجم: داریوش آشوری-تاریخی

Filósofo italiano del renacimiento, Maquiavelo es uno de los fundadores de la teoría política. Además de el príncipe, fue autor de muchos estudios sobre la vida política de la República romana, Florencia y otros estados. Junto a Leonardo, es el prototipo del hombre del Renacimiento.

El príncipe es uno de los clásicos de la filosofía política. En esta obra, Maquiavelo describe cómo debe actuar el príncipe, cómo tiene que comportarse si quiere conseguir el poder y mantenerse en él. Es un libro de instrucciones para el buen gobernante.


خرید کتاب شهریار
جستجوی کتاب شهریار در گودریدز

معرفی کتاب شهریار از نگاه کاربران

به نظرم اگر بخوام به چند عنصر کلی شهریار اشاره کنم که من کتاب رو ذیل اون می فهمم این چیزها رو نام می برم

الف. ضرورت برقراری امنیت و وحدت در ایتالیا - و بیرون راندن قوای خارجی از آن - به عنوان هدف
ب. برپایی یک شهریاری به عنوان راه حل این تنش های داخلی
ج. عرضه ی راه حل های عقلانی - به معنای مستخرج از تاریخ - برای استحکام این شهریاری
د. تأکید بر این مطلب که گرچه بخت بی خبر و ناگهان کار خود را می کند، اما آدمی را توان دوراندیشی هست - تأکید مضمر دوباره بر اهمیت تاریخ
ه. آدمی فاعل خواست و میل الهی است - و بر اوست که بر زمین حکومت کند و امنیت را برقرار سازد
و. توجه به اجتناب ناپذیری تقابل ارزش های اخلاقی در عرصه ی واقعیت و تأکید بر اینکه باور به سلسله مراتب ارزشی راه رهایی از این تقابل است - و احتمالا گفتن اینکه همین سلسله مراتب نه امری مطلق که در هر زمانه ای متفاوت است مثلا در آن زمان ایتالیا برپاداشتن حکومت قدرتمند مهمتر از رعایت به عهد با این و آن است. چنانکه معلوم است من شهریار را آنگونه نفهمیدم که از @هدف وسیله را توجیه می کند@ حرف زده باشد، بلکه آن را اینگونه می فهمم که گاهی اهداف با هم ناسازگارند و باید مهمترینشان را برگزید
ز. حضور عنصر رمانتیک؛ یعنی توجه به قهرمانان و زیرکیشان - که البته با مطلب بالا تلطیف می شود

به نظرم اگر کتاب را چند بخش کنیم، بخش های آخر جذابتر و بنیادی ترند


حاشیه: دائم نوشتن ریویوی شهریار رو تو این چند روز عقب می انداختم تا شاید حوصله کنم که متن مفصل تری بنویسم اما دیدم فعلا حوصله اینکارو ندارم برای همین به همین مختصراکتفا می کنم


مشاهده لینک اصلی
باید اعتراف کنم که این کتاب رکورد خوانده شدن در مدت کوتاهی رو شکست و با اختلاف در صدر لیست کتاب‌هایی قرار می‌گیره که فکر می‌کردم خیلی سریع خوانده‌ام.
ترجمه همون طور که با دقت و ظرافت در ابتدای کتاب ذکر شده، نزدیک‌ترین حالت به اصل متن ایتالیاییه. بسیار روون، با دقتی باور نکردنی و رسم‌الخطی زیبا شما رو مجذوب بدایع خارق‌العاده اش می‌کنه.
این فقط کتابی برای سیاستمداران و سیاست دوستان نیست. سند حرفم هم این که من از هر دوی این قماش نیستم. بل‌که این کتابی است برای راه و رسم زندگی در میان آدمیان دو رو و رذل و سیاست پیشه.
فصل بیست‌و‌پنجم کتاب تحت عنوانِ @در کار‌های بشری، بخت تا کجا دست-اندر-کار است و چگونه با آن می‌توان ستیزید@ به قدری بی‌نظیر و منقلب کننده بود که دلم نمیاد فقط بخشی از اون رو به عنوان چکیده براتون بزارم. هر نوع به گزین گویی، خیانت به حرف ماکیاوللی
@تنها روشِ درست و بی‌گزند و پایدار، پشت گرمی به خویش است و هنرِ خویش@

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شهریار


 کتاب رویا و تاریخ آمریکا در دو قرن
 کتاب هیجدهم برومر لوئی بناپارت
 کتاب محاکمه ی سقراط
 کتاب روش شناسی هنر
 کتاب دختری با هفت اسم
 کتاب آشنایی با دیویی