کتاب سازندگان دنیای کهن

اثر گرترود هارتمن از انتشارات آگاه - مترجم: حسن مرتضوی-تاریخی

سازندگان دنیای کهن از مجموعه کتاب‌هایی است که با هدف آشنایی جوانان آمریکایی با تاریخ به رشته‌ی تحریر درآمده است و سال‌ها به عنوان کتاب کمک درسی تاریخ در دبیرستان‌های آمریکا تدریس می‌شده است.
کتاب با شرح سرگذشت انسان‌هایی آغاز می‌شود که در زندگی با خرس‌های غارنشین و پلنگ‌های تیزدندان شریک بودند. این کتاب از تجارب عادی و روزمره آدمی آغاز می‌کند و تاریخ را یک جریان تکامل مداوم می‌انگارد. کتاب نشان می‌دهد که چگونه جهان سزار از جهان سومری‌ها، و جهان شارل مارتل و سن فرانسیس از جهان سزار شکل گرفته است. هدف نویسنده کتاب این است که خواننده‌های خود را به شناختی مجهز کند تا با آن موقعیت خود را در کاروان بزرگ بشر درک کنند و براساس آن در دنیایی که روز به روز پیشرفت می کند و متحد می‌شود مسئولیت خود را بشناسند.
اگر چه گروه مخاطب این کتاب جوانان هستند، موضوع‌های جذاب و گسترده‌ای که در کتاب آمده محدود به جوانان نیست و دانش وسیعی را در اختیار علاقه‌مندان از هر گروه سنی قرار می‌دهد.


خرید کتاب سازندگان دنیای کهن
جستجوی کتاب سازندگان دنیای کهن در گودریدز

معرفی کتاب سازندگان دنیای کهن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سازندگان دنیای کهن


 کتاب واقع نگری
 کتاب در ارتش فرعون
 کتاب 81490
 کتاب آن فرانک: خاطرات یک دختر جوان
 کتاب اسب ها به ناواهو آمدند
 کتاب بر شانه های غول(گالیله)