کتاب زنان در شاهنامه

اثر ترزا باتستی از انتشارات ماهریس - مترجم: عمار عفیفی-تاریخی
خرید کتاب زنان در شاهنامه
جستجوی کتاب زنان در شاهنامه در گودریدز

معرفی کتاب زنان در شاهنامه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زنان در شاهنامه


 کتاب جنگ جهانی اول و فارس
 کتاب مغولان در تاریخ
 کتاب مغولان در قفقاز
 کتاب بازرگانی در روزگار اشکانیان
 کتاب از پاسارگاد تا داراب
 کتاب پارسه