کتاب ذهن اسیر

اثر چسلاو میلوش از انتشارات نشر کتاب پارسه - مترجم: پویان رجایی-تاریخی

کتاب «ذهن اسیر» نوشتۀ چسواو میوُش
نقدی صریح بر کمونیسم و وسوسه‌های آن. چسواو میوُش در کتاب «ذهن اسیر» با رویکردی نقادانه و با اتکا به تجربیات خود به‌عنوان کسی که کمونیسم را در هیئتی استالینیستی، یعنی مخوف‌ترین شکل آن، از نزدیک دیده و تجربه کرده است، از دام‌هایی می‌گوید که کمونیسم پیش پای روشنفکران پهن می‌کند.
کتاب «ذهن اسیر»، با عنوان اصلی Zniewolony umysł و عنوان انگلیسی The Captive Mind، زمانی نوشته شد که میوُش خود تازه از لهستان تحت سیطره و نفوذ استالینیسم به فرانسه گریخته بود.
کتاب «ذهن اسیر» را با کتاب‌های «1984» جورج اورول و «ظلمت در نیمروز» آرتور کوستلر» مقایسه کرده‌اند.
متن اصلی کتاب «ذهن اسیر» اولین بار در سال 1953 منتشر شده است.


خرید کتاب ذهن اسیر
جستجوی کتاب ذهن اسیر در گودریدز

معرفی کتاب ذهن اسیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ذهن اسیر


 کتاب از امپراتور تا شهروند
 کتاب اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار سیاسی پیامبر (ص)
 کتاب تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه
 کتاب زرده تا دنا
 کتاب تاج محل
 کتاب خاطرات سفیر