فروپاشی نهضت ملی شدن صنعت نفت در روزهای پایانی مرداد ۱۳۳۲، نقطة عطفی بود در تاریخ معاصر ایران؛ نقطة عطفی که بیشتر در مورد زمینه¬های شکل گیری و بازیگران آشکار و نهانش بحث و بررسی شده¬است تا جنبه¬های دیگری چون امکان اجتناب از آن پیشامد در صورت اتخاذ راه و روشی دیگر از سوی رهبری نهضت . کتاب درس ۲۸ مرداد از لحاظ نهضت ملی ایران و از لحاظ رهبران خائن حزب توده به قلم خلیل ملکی که اینک برای نخستین بار منتشر می¬شود، سعی و تلاشی است از سوی رهبر یکی از مهمترین نیروهای هوادار نهضت ملی- حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) - در ارزیابی کودتای ۲۸ مرداد از منظر پیش گفته .


خرید کتاب درس 28 مرداد
جستجوی کتاب درس 28 مرداد در گودریدز

معرفی کتاب درس 28 مرداد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درس 28 مرداد


 کتاب آشنایی با ژان ژاک روسو
 کتاب خاستگاه هرمنوتیک خود
 کتاب آشنایی با ماری کوری
 کتاب راهی طولانی که رفتم
 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 1
 کتاب بعد زیبا شناختی