کتاب خانواده ی توماس مان و قرن بیستم

اثر مانفرد فلوگه از انتشارات نیلوفر - مترجم: محمود حدادی-تاریخی

توماس مان و برادرش هاینریش مان در سرآغاز قرن بیستم به عرصه‌ی ادب آلمان درآمدند و با رمان‌هایی مانند "خانواده بودنبروک" و "فرشته آبی" هم از ابتدا جایگاهی برجسته در این عرصه یافتند. تلاطم های سیاسی ای که اندک زمانی بعد از جنگ جهانی اول، فروپاشی نظام قیصری، برپایی جمهوری نخست آلمان، آغاز گسترش تفکرات فاشیستی و سرانجام، سقوط جمهوری و بروز جنگ جهانی دوم را از پی آورد، سرنوشت سهمگینی بود که این دو هرگز با انفعال پذیرای آن نشدند، بلکه در دو نسل _همراه فرزندان صاحب قلم خود_ کوشیدند با تعهد اخلاقی و اعتبار هنری انکار ناپذیر و اسطوره وارشان، انديشه‌ی اومانيسم را در همه‌ی این سال‌های سیاه زنده نگه دارند، چون که خود را وارث و وامدار این اندیشه می‌دانستند.
شرح زندگی این خانواده‌ی بزرگ اشرافی_هنری چشم اندازی همه سویه به روی تاریخ آلمان و اروپا در سراسر قرن بیستم باز می‌کند.


خرید کتاب خانواده ی توماس مان و قرن بیستم
جستجوی کتاب خانواده ی توماس مان و قرن بیستم در گودریدز

معرفی کتاب خانواده ی توماس مان و قرن بیستم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خانواده ی توماس مان و قرن بیستم


 کتاب تاملاتی بر انقلاب در فرانسه
 کتاب بر شانه های غول(گالیله)
 کتاب سفر به دور اتاقم
 کتاب پاریس زیرزمینی
 کتاب آشنایی با آکویناس
 کتاب چشم اندازهای اسطوره