کتاب جنگ های صلیبی

اثر امین معلوف از انتشارات نشر نی - مترجم: عبدالحسین نیک گهر-تاریخی

این کتاب بنا دارد تاریخ جنگ‌های صلیبی را که از شروع تا پایان، دو قرن طول کشیده است، از نگاه مورخان و وقایع‌نگاران عرب روایت کند. امین معلوف در مصاحبه‌ای درباره‌ی این کتاب می‌گوید: «آن چه در عنوان کتاب اهمیت دارد، نه جنگ‌های صلیبی است و نه اعراب، کلیدواژه‌ی کتاب به روایت است. من که پی‌درپی هم در شرق زیسته‌ام و هم در غرب، سال‌هاست که مشاهده می‌کنم تا چه حد هم شرقی‌ها و هم غربی‌ها از فاصله گرفتن از بینش‌های جزئی و مغرضانه‌شان ناتوان‌اند. گاهی خود را به جای دیگری گذاشتن، نخستین گام به سوی خردمندی است.»؛

در پایان جنگ‌های صلیبی، دنیای مسلمان ظاهراً پیروزی درخشانی کسب می‌کند. غرب با هجوم‌های پی‌درپی‌اش در صدد بود جلوی پیشروی اسلام را در اروپا بگیرد، اما نتیجه‌ای که به دست آمد درست عکس خواسته‌ی غرب بود، زیرا مسلمانان در پایان جنگ‌های صلیبی آن چنان قدرتی بازیافتند که زیر پرچم ترکان عثمانی نزدیک بود اروپا را فتح کنند، اما... ؛

امین معلوف، نویسنده‌ی فرانسوی لبنانی‌تبار که در تابستان ۲۰۱۱ به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب شده است، با نوشتن جنگ‌های صلیبی به روایت اعراب، در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، به دنیای نویسندگی قدم گذاشت. از آثار دیگر او هویت‌های مرگبار و دنیای بی‌سامان، به قلم مترجم این کتاب در نشر نی منتشر شده است؛


خرید کتاب جنگ های صلیبی
جستجوی کتاب جنگ های صلیبی در گودریدز

معرفی کتاب جنگ های صلیبی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگ های صلیبی


 کتاب روش تحقیق علمی به زبان عربی و منابع پژوهشهای عربی و تاریخی
 کتاب مطالعه تاریخ
 کتاب تاریخچه تحلیلی روزنامه نگاری فارسی در کشورهای عرب زبان و اقلیم کردستان
 کتاب مردان نامی تهران قدیم
 کتاب فرهنگ اصطلاحات تاریخی
 کتاب آقایان علیه آقایان