کتاب توتم و تابو

اثر زیگموند فروید از انتشارات راستین - مترجم: حمیدرضا غیوری-تاریخی

Primitive societies and the individual, he found, mutually illuminate each other, and the psychology of primitive races bears marked resemblances to the psychology of neurotics. Basing his investigations on the findings of the anthropologists, Freud came to the conclusion that totemism and its accompanying restriction of exogamy derive from the savage’s dread of incest, and that taboo customs parallel closely the symptoms of compulsion neurosis. The killing of the “primal father” and the consequent sense of guilt are seen as determining events both in the tribal pre-history of mankind, and in the suppressed wishes of individual men. Both totemism and taboo are thus held to have their roots in the Oedipus complex, which lies at the basis of all neurosis, and, as Freud argues, is also the origin of religion, ethics, society, and art.


خرید کتاب توتم و تابو
جستجوی کتاب توتم و تابو در گودریدز

معرفی کتاب توتم و تابو از نگاه کاربران
»‏
یکی دیگر از وجوه خط مشی انسان بدوی در قبال پادشاه، یادآور جریانی است که به فراوانی در بیماری‌های روانی و به ویژه در بیماری معروف به هذیان اذیت و آزار دیده می‌شود. بدینمنوال که بیمار اعتبار و اهمیت شخص معینی را تا آنجا که ممکن است بالا می‌برد و قدرتی نامحدود و باورنکردنی را به او نسبت می‌دهد تا آنکه بتواند با دلیل و به حق مسئولیت همه بلاهایی را که به سرش (بیمار) می‌آید، از او بداند.‏
«
به نقل از متن کتاب، صفحه‌ی 90

در کتاب «توتم و تابو»، فروید کاوش‌های خودش را می‌گذارد کنار نوشته‌های فریزر، وونت و چند تن دیگر؛ و واقعیتی دردناک‌ (به گمان من) را مطرح می‌کند.‏

»
تابو محصول یک تضاد عاطفی است.‏ ...
«
همان، صفحه‌ی 107

از توتم‌پرستی شروع می‌کند و می‌رسد به آنجا که تابو‌ها چه‌طور شکل می‌گیرند و چه‌گونه عمل می‌کنند.‏ و خواننده‌ی هوشیار می‌تواند در میان شواهدی که فروید ارائه می دهد دلایلی بسیار بر خرافه‌گرایی بیابد.‏

در عین حال، فروید توضیح می‌دهد که کار او یک فعالیت تحقیقی‌ست که جای بررسی بیشتر دارد.‏

مجموعن، به نظر من، این اثر به لحاظ جامعه‌شناختی، بسیار باارزش است.‏

مشاهده لینک اصلی
کتاب شامل چهار مقاله از فروید در باب توتم ومعنا و منشاء آن در قبایل بدوی و همچنین بررسی معنای تابو، میل بشر به تابو شکنی ، ریشه و مبنای شکل گیری آن و ارتباط آن ها با اختلالات روانی هست.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب توتم و تابو


 کتاب آشنایی با گارسیا مارکز
 کتاب واقعیت
 کتاب صداهایی از چرنوبیل
 کتاب افیون روشنفکران
 کتاب آشنایی با ویتگنشتاین
 کتاب سفر به دور اتاقم