کتاب تصاویر و نمادها

اثر میرچا الیاده از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: محمد کاظم مهاجری-تاریخی

ما اکنون در مسیر فهم مسئله‌ای که حتی در قرن نوزدهم هیچ پیش‌آگاهی‌ای نسبت به آن وجود نداشت، کامیابیم؛ یعنی اینکه نماد، اسطوره و تصاویر از ماهیت حیات روحانی برخوردارند و اینکه آنها می‌توانند تغییر یابند، تحریف شوند یا به لحاظ ارزشی تنزل یابند؛ اما هرگز از بین نمی‌روند و منسوخ نمی‌شوند.
بررسی پایندگی اساطیر بزرگ در سرتاسر قرن نوزدهم کاملا ارزشمند و مفیدخواهد بود. پس باید ببینیم که آنها چطور تنزل یافتند، ناچیز شمرده شدند و به تغییر شکل دائمی محکوم شدند ولی با وجود این، به‌واسطه ادبیات، در حالتی منزوی زنده ماندند.
میرچا الیاده اسطوره‌شناس و دین‌پژوه نامدار رومانیایی در این کتاب برخی از نیرومندترین و جهانی‌ترین نمادهایی را توصیف و تحلیل می‌کند که در بسیاری از اعصار و سطوح مختلف توسعه فرهنگی، بر تفکر اسطوره‌ای مشرق‌زمین و جهان غرب حکم‌فرما بوده ست؛ نمادها و اساطیری که ساخته‌های بی‌اعتبار روح و روان بشر نیستند بلکه پاسخگوی نیاز انسان‌ها هستند و نقشی مهم و اساسی را ایفامی‌کنند: آشکار کردن مستورترین ویژگی‌های وجود.
فصل‌های کتاب عبارتند از: نمادپردازی مرکز، نمادپردازی زمان و جاودانگی در تفکر هند، خدایی که به بند می‌کشد و نمادپردازی گره‌ها، ملاحظاتی درخصوص نمادپردازی صدف‌ها و غسل تعمید، طوفان نوح و نمادپردازی آب.


خرید کتاب تصاویر و نمادها
جستجوی کتاب تصاویر و نمادها در گودریدز

معرفی کتاب تصاویر و نمادها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تصاویر و نمادها


 کتاب آشنایی با لاک
 کتاب تاریخ جهان
 کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان
 کتاب تاریخ فلسفه سیاسی (1)
 کتاب اسطوره های یونان و روم
 کتاب آکواریوم های پیونگ یانگ