کتاب تاملاتی بر انقلاب در فرانسه

اثر ادموند برک از انتشارات نگاه معاصر - مترجم: سهیل صفاری-تاریخی

Edmund Burke’s Reflections on the Revolution in France (1790) is the undisputed foundation of modern conservatism. It is a brilliant pamphlet against the French Revolution, one rooted in the solid ground of a practical political philosophy. Burke’s central argument is that the French Revolution was driven by a utopian egalitarianism, which was dangerously disconnected from the actual experience of politics. A conservative, he grants centrality to the practical rationality of existing socio-political traditions and institutions, criticizes radical changes at all costs, and advocates gradual political reforms.


خرید کتاب تاملاتی بر انقلاب در فرانسه
جستجوی کتاب تاملاتی بر انقلاب در فرانسه در گودریدز

معرفی کتاب تاملاتی بر انقلاب در فرانسه از نگاه کاربران
- با این کتاب در مجله‌ی مهرنامه آشنا شدم. البته، به دلیل علاقه‌ای که به محافظه‌کاری پیدا کرده‌ام، با نام ادموند برک آشنایی داشتم و وقتی دیدم که مجله‌ی مهرنامه پرونده‌ای در مورد او کار کرده خیلی خوشحال شدم، هر چند به نظرم رسید که به جز مترجم کتاب، هیچ کدام از نویسندگان مقالات این پرونده آشنایی‌ای با محافظه‌کاری و ادموند برک ندارند و اصلاً داخل موضوع حرف نزده‌اند. مترجم کتاب، آقای سهیل صفاری، معلوم بود که به موضوع آگاهی دارند و محافظه‌کاری را با انقلاب ایران هم تطبیق داده بودند، منتهی اشکال کار ایشان در ترجمه‌ی خود کتاب است که اصلاً روان نیست.
- کتاب فصل‌بندی ندارد. در واقع یک نامه‌ی بلند است، بدون هر نوع تقسیم‌بندی و فاصله‌گذاری.
- یکی از نکات مهم این کتاب این است که در مورد امور واقعی حرف می‌زند. نکته به نکته‌ی امور واقعی را مطرح می‌کند و مشکلات آن‌ها را بیان می‌کند. محافظه‌کاری، همان طور که حسین بشیریه در کتاب لیبرالیسم و محافظه‌کاری از قول محافظه‌کاران می‌گوید، ایدوئولوژی نیست. در این کتاب هم ادموند برک بر ضد طرح‌ها و نقشه‌های کلی، که از عقل نظری برمی‌خیزد، موضع می‌گیرد. محافظه‌کاری یعنی اینکه قرار نیست دنیا را بر اساس یک طرح کلی منظم کنیم. دانه به دانه‌ی امور واقعی باید بررسی شود و در مورد تک‌تک آن‌ها فکر کرد و با توجه به شرایط واقعی تصمیم گرفت.
به همین خاطر، خیلی از قسمت‌های کتاب را، به خصوص اواخر کتاب که وارد مسائل مالی و گندکاری‌ای می‌شود که انقلابیون فرانسوی در این زمینه به بار آورده‌اند، چندان برای من مفهوم نیست. چون من اطلاعاتی در این زمینه ندارم که بتوانم از نقد آن شرایط سردربیاروم.

نقل قول:
«شرایط (که برای بسیاری آقایان محلی از اعراب ندارد) در واقعیت، به هر اصل سیاسی تمایز می‌بخشد و اثرات آن را تعیین می‌کند.» ص 22مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تاملاتی بر انقلاب در فرانسه


 کتاب هنر جنگ
 کتاب فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون
 کتاب سرندیپیتی ها
 کتاب سیاست و خرد
 کتاب جهانی سازی و مسائل آن
 کتاب ایران سرای کهن