این کتاب از 21 گفتگو تشکیل شده است. اشخاصی که با آنها گفتگو شده از جمله پیشکسوتان عرصه نشر و فعالان نشر امروز هستند که در آن دیدگاه‌های هر یک درباره تاریخ و تحول نشر کتاب در ایران جمع آمده است. از این 21 گفتگو 18 مورد پیش از این در مجلۀ بخارا منتشر شده است.ا
افرادی که در این کتاب با آن‌ها گفت‌وگو شده است، عبارتند از: عبدالرحیم جعفری، بیژن ترقی، ایرج افشار، محسن رمضانی، احسان نراقی، محمود علمی و علی‌اصغر علمی، محمود کاشی‌چی، محمود باقری، داود رمضان شیرازی، محسن باقرزاده، جهانگیر منصور، محمدرضا جعفری، علی‌رضا رمضانی، علی‌رضا حیدری، احمدرضا احمدی، کریم امامی، داریوش شایگان و کامران فانی، داود موسایی، جعفر همایی، محمدجواد مظفر
و حسین پایا


خرید کتاب تاریخ شفاهی نشر ایران
جستجوی کتاب تاریخ شفاهی نشر ایران در گودریدز

معرفی کتاب تاریخ شفاهی نشر ایران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخ شفاهی نشر ایران


 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
 کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن 1
 کتاب آشنایی با مارکس
 کتاب تاریخ روانکاوی
 کتاب در حال کندن پوست پیاز
 کتاب محاکمه سقراط