کتاب بالکان اکسپرس

اثر اسلاونکا دراکولیچ از انتشارات گمان - مترجم: سونا انزابی نژاد-تاریخی

Le mie brevi storie, scrive la Drakulic, metà racconto metà saggio, parlano delle metamorfosi che la guerra produce: metamorfosi dei valori, del modo di pensare, del proprio io profondo, fino al punto di non riconoscersi più". Nelle storie di Balkan Express non ci sono gesti eroici, vittorie e sconfitte. Cé invece la trama del vissuto. "Laltra faccia della guerra" é quella che si vede e si sperimenta dal basso. E anche, in gran parte, quella delle donne. Che con la guerra fanno i conti nei rifugi cantine, nei negozi, negli ospedali e negli obitori, negli scambi laceranti con i figli.


خرید کتاب بالکان اکسپرس
جستجوی کتاب بالکان اکسپرس در گودریدز

معرفی کتاب بالکان اکسپرس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بالکان اکسپرس


 کتاب در ارتش فرعون
 کتاب مراقبت و تنبیه
 کتاب مامون خلیفه عباسی
 کتاب آشنایی با نیچه
 کتاب درد
 کتاب مراقبت و تنبیه