کتاب امپراتوری

اثر مایکل هارت از انتشارات قصیده سرا - مترجم: رضا نجف زاده-تاریخی

عبور به امپراتوری در شامگاه حاکمیت دولت مدرن انجام می‌پذیرد. برخلاف امپریالیسم، امپراتوری دارای هیچ مرکز قدرت سرزمینی‌ای نیست و به مرزهای ثابت تکیه ندارد.‏
امپراتوری دستگاه فرمانروایی نامتمرکز و غیر سرزمینی‌ای است که قلمرو یکپارچه جهانی را در سرحدات وسیع و گشوده خویش به‌هم می‌آمیزد.‏
امپراتوری پیش روی ما قدرت عظیم سرکوب و ویرانگری را در دست دارد، اما این واقعیت به هیچ‌وجه نباید نوستالژی صورت‌های کهن سلطه را در ما برانگیزد. گذر به امپراتوری و فرایندهای جهانی شدن آن، امکانات جدیدی را برای نیروهای رهایی‌بخش فراهم می‌آورد.‏


خرید کتاب امپراتوری
جستجوی کتاب امپراتوری در گودریدز

معرفی کتاب امپراتوری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امپراتوری


 کتاب The Power Of The Powerless
 کتاب Sapiens: A Brief History of Humankind
 کتاب اسرار تمدن مصر باستان
 کتاب شاخص های اقتصادی در دوره پهلوی
 کتاب سکه های حصار شادمان
 کتاب دفینه و گنج پژوهی