کتاب اعتلای زن و انقلاب آفریقا

اثر توماس سانکارا از انتشارات طلایه پرسو - مترجم: شهره ایزدی-تاریخی
خرید کتاب اعتلای زن و انقلاب آفریقا
جستجوی کتاب اعتلای زن و انقلاب آفریقا در گودریدز

معرفی کتاب اعتلای زن و انقلاب آفریقا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اعتلای زن و انقلاب آفریقا


 کتاب تاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران
 کتاب نجوم در ایران
 کتاب همسو با حماسه
 کتاب تاریخ سیاسی- اجتماعی خاورمیانه
 کتاب پدیده انقلاب
 کتاب مواجهه با شهر (جلد اول)