کتاب اسطوره،رویا،راز

اثر میرچا الیاده از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: مهدیه چراغیان-تاریخی

«اسطوره» و «رویا» واجد تصاویر، نمادها و رویدادهایی قابل تفسیرند. اما آیا اسطوره را می‌توان همچون رویا تفسیر و رمزگشایی کرد، یا بالعکس؟

الیاده در این کتاب مرزهای عوالم خواب‌گزارانه (تعبیر خواب) و عوالم اسطوره‌ای را مدنظر داشته و با تشریح آیین‌ها و مناسک انسان سنتی، از نمادپردازی دینی به اضطراب انسان مدرن رسیده است.


خرید کتاب اسطوره،رویا،راز
جستجوی کتاب اسطوره،رویا،راز در گودریدز

معرفی کتاب اسطوره،رویا،راز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اسطوره،رویا،راز


 کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
 کتاب خاستگاه دیگران
 کتاب دو جستار پیرامون آشویتس
 کتاب پتر اول
 کتاب شهر فرنگ اروپا
 کتاب بنیاد های اندیشه های سیاسی مدرن (۲ جلدی)