کتاب اسب ها به ناواهو آمدند

اثر آلیس ماریوت از انتشارات نشر نون - مترجم: محمد شریفی-تاریخی

در طول دهه‌های اخير زندگی و بينش و نگرش سرخپوستان بومی آمريكای شمالی توجه بسياری از انسان‌شناسان را به خود جلب كرده است. اين انسان‌شناسان برای شناخت جهان غريب اين مردمان غريب، در گام نخست، به ميان قبائل گوناگون آن‌ها رفته، اسطوره‌ها و افسانه‌های شفاهی‌شان را از زبان برخی از افراد اين قبائل ضبط كرده و آن‌ها را به صورت كتاب‌های گوناگون انتشار داده‌اند؛


خرید کتاب اسب ها به ناواهو آمدند
جستجوی کتاب اسب ها به ناواهو آمدند در گودریدز

معرفی کتاب اسب ها به ناواهو آمدند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اسب ها به ناواهو آمدند


 کتاب کپسول زمان
 کتاب واقع نگری
 کتاب در حال کندن پوست پیاز
 کتاب تاریخ و فلسفه علم
 کتاب دختر استالین
 کتاب درس هایی درباره فلسفه تاریخ