کتاب از سقراط تا سارتر

اثر ت. ز. لاوین از انتشارات نگاه - مترجم: پرویز بابایی-تاریخی

. ت. ز. لاوین، استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن اس

از سقراط تا سارتر نخست به‌صورت سریالی تلویزیونی برای مرکز سخن‌پراکنی مریلند با همکاری شبکه ۴۴ در شیکاگو پخش شد و سپس نوارهای ویدئویی آن را برای یک دوره آموزشی فلسفه در اختیار کالج‌ها و دانشگاه‌‎ها قرار داد.

مؤلف در این کتاب کوشیده است معنایی از فلسفه چونان پدیده و در عین حال پدیدآورنده تمدن انسانی ارائه دهد و موقعیت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را که هر یک از فیلسوفان سخنگوی آن بوده‌اند معرفی کند.

مؤلف قصد نداشته تاریخ فلسفه بنویسد ازاین رو به بحث درباره چند فیلسوف مهم پرداخته و با اشاره به سایر فلاسفه، نظرات کلیه آنان را با دیدی انتقادی نگریسته است.

روفسور لاوین استاد فلسفه در دانشگاه جورج واشنگتن، با این کتاب درک عمیق‌تر و بامعناتری از خودمان و روزگارمان ارائه می‌دهد. وی از فلسفة غرب برحسب محیط فکری و تاریخی‌ای که بر آن مؤثر بوده بحث می‌کند و اندیشه‌های ماندگار فیلسوفان را با گزینش‌های عام و خاصی که ما در جهان امروز با آن رو به روییم پیوند می‌زند. از سقراط تا سارتر نگاه انتقادی نوینی است به متفکران بزرگی که با اندیشه‌های خویش تمدن ما را ساختند.


خرید کتاب از سقراط تا سارتر
جستجوی کتاب از سقراط تا سارتر در گودریدز

معرفی کتاب از سقراط تا سارتر از نگاه کاربران
روایتی سلیس و چشم نواز ار حرکت تفکر فلسفی در سیری تاریخی و معنایی که شما را با دنیای فلسفه به خوبی آشنا می کند. کتاب در به چالش کشیدن تفکر خواننده کاملا موفق نیست ولی اطلاعاتی را که در اختیار وی می گذارد می توان مواد خام مناسبی برای هدایت ذهن به سوی تعملات فلسفی دانست.

مشاهده لینک اصلی
کتابی بسیار عالی برای همه شیفتگان آشنایی با سیر فلسفه در غرب


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از سقراط تا سارتر


 کتاب بحران های جمهوریت
 کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا
 کتاب شورشیان هنر قرن بیستم
 کتاب کریم خان زند
 کتاب گالیله و منظومه شمسی
 کتاب زندگی نامه من