کتاب ابن عربی

اثر قاسم کوهدار از انتشارات نشر نامک - مترجم: ویلیام سی چیتیک-تاریخی

ابن عربي عارف اندلسي و يکي از جامع‌ترين نويسندگان تاريخ اسلام است. او در زمينه تفسير قرآن، فقه، کلام، فلسفه، کيهان‌شناسي و عرفان نظري آثار مهمي عرضه کرد و شاعر تغزلي بزرگي نيز بود. او با آن‌که نخستين سخنگوي توحيد هستي قلمداد مي‌شود، تمرکز اصلي‌اش بر جلوه‌هاي گوناگون تکامل انساني است. او در عرفان از احکام عملي در التيام دل و گزين‌گويه‌هايي در اسرار الهي به تأکيدي مشابه بر مسائل نظري دريرين در فلسفه و کلام گذر مي‌کند. کتاب حاضر سيري در زندگي و آموزه‌هاي ابن عربي است.


خرید کتاب ابن عربی
جستجوی کتاب ابن عربی در گودریدز

معرفی کتاب ابن عربی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ابن عربی


 کتاب مردم در سیاست ایران
 کتاب شدن
 کتاب همه ماجراهای ریچارد فایمن
 کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا
 کتاب آشنایی با ماکیاوللی
 کتاب در ارتش فرعون