کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی

اثر مایک گلداسمیت از انتشارات پیدایش - مترجم: مهرداد تویسرکانی-تاریخی

آلبرت از مدرسه اخراج شد؟ نازی‌ها و اف.بی.آی جاسوسی‌اش را می‌كردند؟ مغزش را از سرش درآوردند؟ بله او با اینكه مرده، ولی هنوز مارا به تعجب وا‌می‌دارد. حالا در این كتاب شما می‌توانید در دفتر یادداشت گمشده آلبرت سرك بكشید، تیترهای تكان‌دهنده روزنامه اخبار كیهان را بخوانید، و از فرضیه‌هایی خبردار شوید كه جهان ما را تغییر داد ... آن هم بدون اینكه مختان تاب بردارد.


خرید کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی
جستجوی کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی در گودریدز

معرفی کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی


 کتاب دور دنیای فلسفه در هشت روز
 کتاب متن های پهلوی
 کتاب زنان در تکاپو
 کتاب آنسوی پیکر طبیعی
 کتاب زمان
 کتاب نهضت نسوان شرق