کتاب آثار کلاسیک فلسفه

اثر نایجل واربرتون از انتشارات ققنوس - مترجم: مسعود علیا-تاریخی

این کتاب شرح بیست و چهار اثر برجسته‌ی فلسفی است، آثاری که تاثیری شگرف در سیر فلسفه و سهمی چشمگیر در غنای آن داشته‌اند: از «جمهوری» افلاطون گرفته تا «نظریه عدالت» راولز. نویسنده مضامین هر کتاب را به شیوایی بیان کرده وآن گاه مهم‌ترین نقدهایی را که برآن اقامه کرده‌اند بازنموده است. این کتاب اثری خواندنی و مدخلی است مناسب برای کندوکاو درآثار کلاسیک و دوران‌ساز فلسفه.


خرید کتاب آثار کلاسیک فلسفه
جستجوی کتاب آثار کلاسیک فلسفه در گودریدز

معرفی کتاب آثار کلاسیک فلسفه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آثار کلاسیک فلسفه


 کتاب کو گیتو و تاریخ جنون
 کتاب استالینگراد - آغاز پایان
 کتاب تاریخ فلسفه ازبنتام تاراسل
 کتاب اندیشه های شرق دور
 کتاب عصر انقلاب
 کتاب خانواده ی نفرین شده ی کندی